233572-04233573-03233571-05233575-01233574-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου σώζονται τα μοναδικά εντοίχια ψηφιδωτά του Αγίου Όρους.

Ο περιορισμένος αυτός αριθμός πρέπει ασφαλώς να αποδοθεί στην φύση του υλικού που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των ψηφίδων και την δαπανηρή τεχνική τους.

Πρόκειται για τις ακόλουθες παραστάσεις:

1. Στον κυρίως ναό, στους πεσσούς κάτω από τον τρούλλο, αναπτύσσεται η σκηνή του Ευαγγελισμού που χρονολογείται από τις αρχές του 11ου ως τις αρχές του 12ου αιώνα. Η παράσταση τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση, για να τονίσει την αφιέρωση του Καθολικού στην μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

2. Στον εξωνάρθηκα πάνω από την είσοδο που οδηγεί στον εσωνάρθηκα, δεσπόζει παράσταση Δεήσεως της ιδίας περίπου περιόδου.

Advertisement